Unio fortsetter å vokse

Unio har det siste året vokst 2,5 prosent og har nå 367 978 medlemmer. – Det er viktig å være organisert, og jeg er glad for at Unio er med på å øke organisasjonsgraden i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios medlemstall øker fra år til år, og organisasjonsgraden er fortsatt høy i Unios forbund.

– Jo flere medlemmer vi har, jo større påvirkningskraft har vi i trepartssamarbeidet. Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og regjeringen er grunnlaget for den norske modellen og for at vi fortsatt skal ha et trygt og godt arbeidsliv, sier Lied.

Medlemmer fordelt på våre forbund:

Utdanningsforbundet 178 878

Norsk Sykepleierforbund 115 580

Forskerforbundet 22692

Politiets Fellesforbund 17352

Norsk Fysioterapeutforbund 9824

Det norske maskinistforbund 6501

Akademikerforbundet 4981

Norsk Ergoterapeutforbund 4148

Norsk Radiografforbund 3069

Presteforeningen 2205

Bibliotekarforbundet 1733

Skatterevisorenes Forening 536

Det norske Diakonforbund 478