– Klima- og bærekraftutfordringene gjelder alle våre profesjoner

Styret i Unio har nå vedtatt ny klimapolitisk plattform. – Med denne klimaplattformen fortsetter Unio arbeidet med å implementere bærekraftsmålene i egen organisasjon, uttaler Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har tidligere vedtatt både strategi- og handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene.

– Vi har vedtatt fem politiske hovedmål. Disse viser hvordan klima- og bærekraftsutfordringene gjelder alle våre profesjoner. Utfordringen er å jobbe mer tverrfaglig og å ta større plass i debatten fremover, ikke minst i regjeringens klimaråd, sier Lied.

Unios fem politiske hovedmål er etter vedtaket at:

  1. Arbeidstakerne og deres organisasjoner må, gjennom partssamarbeid og medbestemmelse, spille en viktig rolle ved utviklingen og gjennomføringen av klima- og bærekraftspolitikk.
  2. Det må investeres i kunnskap, forskning og kompetanse som er nødvendig for å nå klimamål.
  3. Utdanningspolitikken må ha et tydelig klima- og bærekraftsperspektiv.
  4. Helsepolitikken må ha et tydelig klima- og bærekraftsperspektiv.
  5. Det må føres en økonomisk politikk som bidrar til bærekraftig produksjon og forbruk.

– I tillegg til disse målene, påpeker vi tydelig sammenhengen mellom klimaendringene og de økende likestillingsutfordringene som finnes, først og fremst internasjonalt, uttaler Kjetil Rekdal, Unio-nestleder og hovedinnleder under Unios klimafagdag. Fagdagen ble arrangert som en av Unios aktiviteter i forbindelse med arbeidslivets klimauke.

Les Unios klimapolitiske plattform

En selvfølgelig plass i samfunnets beredskapsarbeid

Klimaendringer er her nå, de påvirker oss alle og vi må tilpasse oss. Med dette som bakteppe og sin egen bakgrunn som politiansatt, er Unios nestleder spesielt opptatt av at klimaendringene kan påvirke både innholdet i profesjonsutdanningene fremover og arbeidet for den enkelte i den enkelte virksomhet.

– Klimaplattformen påpeker Unios medlemmers rolle i samfunnets totale beredskaps- og klimatilpasningsarbeid. Det er viktig fordi diskusjonen om samfunnets beredskap og klimatilpasning innimellom føres over hodet på både tillitsvalgte og ansatte, understreker Rekdal.

Lied og Rekdal er begge glade for at klimafagdagen skapte stort engasjement om hvordan våre tillitsvalgte og ansatte konkret kan spille en mer aktiv rolle i klimaarbeidet.

Film som viser noen av tiltakene som enkeltpersoner i Unio vil jobbe med fremover kan sees her: