Foreløpig TBU-rappport for 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la i dag fram en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2019. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Konsumprisveksten fra 2018 til 2019 anslås til om lag 2,2 prosent. I 2018 var prisveksten 2,7 prosent.

For de største forhandlingsområdene har utvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2017 til 2018 til 2,8 prosent i gjennomsnitt.

Årslønnsveksten fra 2017 til 2018 for arbeidere og funksjonærer i industrien er foreløpig beregnet til 2 ¾ prosent, både samlet og hver for seg.

For ansatte i kommunene er årslønnsveksten beregnet til 2,9 prosent. I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten beregnet til 2,9 prosent og i helseforetakene anslått til 3 ¼ prosent. For ansatte i staten er årslønnsveksten anslått til 2 ¾ prosent.

Les Unio-notat om tallene

Les foreløpig rapport (kortversjon) fra TBU

Les foreløpig rapport (hovedversjon) fra TBU

 

Se opptak fra pressekonferansen: