– Hatytringer må ikke forekomme på arbeidsplassen

– Vi kan ikke akseptere at arbeidsplassen er arena for hatytringer mot LBHT-personer, sier Unio-leder Ragnhild Lied. En fersk rapport viser at hatytringer og trusler mot denne gruppen forekommer mest på nett, men nest mest på arbeidsplassen.

LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og et samlebegrep for disse minoritetsgruppene.

Rapporten “Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen” slår fast at de fleste ikke utsettes for hatefulle ytringer, men at det er skremmende store forskjeller mellom LHBT-personer og befolkningen ellers.

Én av fire LHBT-personer har opplevd hatytringer i løpet av de 12 siste månedene. I forskningsrapporten blir grove hatefulle ytringer eksemplifisert med utsagn som: «Du burde ikke være født» eller «du bør ikke ha rett til å leve». Hele 16 prosent av LHBT-personer har opplevd ytringer av denne karakteren. Forskerne viser til at det er en overlapp mellom grove ytringer og konkrete trusler. LHBT-personer opplever konkrete trusler tre ganger så ofte som øvrige befolkning.

Selv om det er et mindretall som selv har opplevd hatytringer, er det mange som har vært vitner til dette i en eller annen form. Hatefulle ytringer forekommer på mange arenaer. Ikke overraskende viser rapporten til at de fleste som opplever hatytringer opplever dette på nett. Arbeidsplassen følger tett etter nettet som mest vanlig arena for hatytringer.

– Om ytringene skjer i den digitale eller analoge verden er underordnet. Det vesentlige er at ytringene har negative konsekvenser for den enkelte, for arbeidsmiljøet, og for samfunnet som helhet. Som privatpersoner og som arbeidstakerorganisasjon har vi et ansvar for å bekjempe hatefulle ytringer. For arbeidslivets parter er det spesielt bekymringsfullt at arbeidslivet er den arenaen etter internett der hatefulle ytringer oftest skjer, sier Lied.

Hva er en hatefull ytring?

Hatefulle ytringer er nytt som forskningsfelt. I forskningen avgrenses hatefulle ytringer av følgende kriterier:

  • Tonen/stilen i ytringen – at ytringen har en truende hatefull tone.
  • Grunnlaget for ytringen er avgrenset til en gruppe eller antatt gruppetilhørighet.