Enighet om SGS 1030 Avlastere

Unio og KS ble enige i forhandlingene om den sentrale, generelle særavtalen SGS 1030 Avlastere 8. februar 2019. Avtalen gjelder fram til 31.12.2019. Unio forhandlet sammen med de andre hovedorganisasjonene i kommunal sektor.

Av større endringer i avtalen, ble det blant annet avtalt at kriterier knyttet til omfang av aktiv tid, antall barn, krav til kompetanse, brukers funksjonsnivå og arbeidsbelastning for øvrig skal vurderes ved lønnsfastsettelse ut over minstelønnssatsene.

Ina Smith-Meyer representerte Unio i forhandlingene.

Se protokoll her
Se hele avtaleteksten her