Arbeidslivets Klimauke starter i dag!

For andre år på rad arrangeres Arbeidslivets Klimauke. NHO, KS, Virke, LO, Unio, YS og Akademikerne står bak «uka» og prosjekt for å fremme klimaarbeid på arbeidsplassene.

I dag inviterte partene i arbeidslivet til et kick-off-seminar for Arbeidslivets Klimauke. Her ble det blant annet servert ferske tall som peker i retning av et stort klimaengasjement i landets virksomheter. Ifølge Norstat mener 8 av 10 ledere at klima er svært viktig for virksomheten, og 60 prosent svarer at de ofte eller av og til diskuterer klimatiltak med sine ansatte.

I innledningene var det flere som mente at det er et stort miljø- og klimaengasjement på norske arbeidsplasser, men at engasjementet må omsettes til handling. Med Klimauka rettes oppmerksomheten på handling i arbeidslivet, med håp om at engasjement og handling spres til resten av året.

Ragnhild Lied deltok i en panelsamtale der hun blant annet viste til det engasjementet Unio og forbundene har i utvikling av klima- og bærekraftspolitikk. Lied kom også inn på at flere etterlyser prioritering av klima i forbindelse med forhandlinger og avtaleinngåelse. Og fulgte opp dette med å vise til at handlingsrommet må brukes, men at spørsmålet er utfordrende for partene i arbeidslivet.

Aktuelt arrangement i kampanjeuka

Derfor deltar Unio på Arbeidslivets Klimauke