Stå i arbeid etter 67 år

Skal offentlig ansatte født før 1962, og som «blir igjen» i den gamle offentlige tjenestepensjonsordningen (bruttordningen), få økt pensjon av å stå i arbeid etter 67 år? Det var spørsmålet Stortingets Arbeids- og sosialkomité hadde til høring i dag etter et representantforslag fra Senterpartiet.

Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, deltok i høringen og støttet forslaget om å gi bedre uttelling for de som står lenger i arbeid.

– Vi trenger arbeidskraften til offentlig ansatte som ønsker å stå lenger i arbeid, og de bør også få pensjonsmessig uttelling for dette, sa Orskaug.

Orskaug la også vekt på at situasjonen nå er annerledes enn etter tariffoppgjøret i 2009 da bruttoordningen ble videreført.

– Vi inngikk en avtale om full tilpasning av offentlig tjenenestepensjon til den nye folketrygden våren 2018, da burde det være lettere for Stortinget og også gi de eldre årskullene noe mer uttelling for å stå lenger i arbeid.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie påstår i et brev til komiteen at forslaget koster milliarder. Ifølge Orskaug er ikke dette riktig.

– Ved 67 år er pensjonsrettighetene til arbeidstaker fullt ut fondert. Samordningen gjør at netto tjenestepensjon blir lavere etter 67 år for de som fortsetter å stå i arbeid. Det som arbeidsministeren sier er en kostnad, er egentlig en innsparing for kommune og stat, sier sjeføkonomen.

Les Unios innspill til Arbeids- og sosialkomiteen her