Flere snakker om klima på jobben

Klima- og miljøtiltak har blitt et viktigere tema på norske arbeidsplasser det siste året. Nå sier 60 prosent av ledere at de ofte eller av og til diskuterer dette med sine ansatte, ifølge en ny undersøkelse.

Det er en økning på syv prosent fra i fjor. Undersøkelsen er gjort av Norstat, og har gått ut til ledere i små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor.

4. februar starter Arbeidslivets Klimauke for andre år på rad, en kampanje fra arbeidslivsorganisasjonene NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne. Hensikten er å få flere arbeidsgivere og arbeidstakere til å diskutere klimatiltak på arbeidsplassen og i samarbeid finne gode klimaløsninger.

– Samarbeid og arbeidsgivers anerkjennelse av den enkelte arbeidstakers profesjonsbakgrunn og kunnskap må til for å lykkes i klimaarbeidet, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.