Enighet i Unicare

Spekter og Unio ble i natt, mer enn tre timer på overtid, enige i meklingen for 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund i Unicare Rehabilitering.

Dermed blir det ikke streik for Unios medlemmer ved Steffensrud og Hokksund rehabiliteringssenter.

– Det var en krevende mekling, vi har holdt på med forhandlinger helt siden mai 2018. Når vi til slutt valgte å si ja var det etter en helhetsvurdering av det resultatet vi fikk, både når det gjelder den lokale tariffavtalen og lønnsreguleringen for 2018, sier Eli Gunhild By, leder i Unio Spekter.

– Vi har fått hevet minstelønnssatsene opp på det samme nivået som i spesialisthelsetjenesten. Det var viktig for oss, fortsetter hun.

– Dette er et resultat vi kan leve med, sier forhandlingslederen.

For Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund var meklingen krevende om pensjon.

Det ble også enighet for de andre hovedsammenslutningene og derfor blir det ingen streik i Unicare.

Her kan du laste ned riksmeklerens møtebok vedrørende Unicare Rehabilitering