Arbeidslivets klimauke lanseres 4. februar

Mandag 4. februar 2019 kl. 08.00–09.45 på Kulturhuset i Oslo inviterer NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne til kick-off for kampanjen Arbeidslivets klimauke.

Vi ønsker velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av å skape grønnere arbeidsplasser gjennom samarbeid og dialog!

Arbeidslivets organisasjoner ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Derfor inviterer vi virksomheter til å bli med på Arbeidslivets klimauke. Store og små virksomheter oppfordres til å bruke nettopp denne uken fra 4. til 10. februar til å snakke om klima på jobben, hvilke tiltak som kan settes i gang, og gjennom samarbeid sette i gang det grønne skiftet på jobben.

På frokostmøtet får du høre gode eksempler fra virksomheter som gjennom dialog og samarbeid gjennomfører det grønne skiftet i praksis, og du får høre fra lederne hos de sju organisasjonene som står bak Arbeidslivets klimauke.

Her finner du programmet og kan melde deg på

Unio gjennomfører en rekke egne aktiviteter i forbindelse med kampanjen: