Streikefare i Unicare

Det er fare for streik i Unicare Rehabilitering. Unio går mandag i mekling for å sikre 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund overenskomst. Hvis meklingen med Spekter på andre siden av bordet ikke fører fram, blir det streik fra onsdag 30. januar.

– Det er viktige prinsipper som ligger på bordet. Vi håper selvsagt å unngå streik, men vi er forberedt på å ta opp kampen mot konkurransevridende tariffavtaler som presser våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier Eli Gunhild By, Unios forhandlingsleder.

Første streikeuttak fra Unio berører 66 medlemmer ved Unicare Steffensrud og Unicare Hokksund.

De gjenstående krav som er brakt inn til Riksmekleren er knyttet til omfangsbestemmelser, rett til sykepenger fra første fraværsdag, forsikringer, arbeidstid og lønn herunder minstelønnssatser.

– Våre medlemmer ved disse bedriftene har avtaler med helseforetak, kommuner og NAV og er i all hovedsak finansiert av det offentlige. De har hatt ordninger på linje med offentlig sektor og det er et naturlig krav av de skal videreføre og beholde de ordningene de har hatt. Ingen skal vinne anbud på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier By.

I tillegg til de tre Unio-forbundene er også LO (Fagforbundet), YS (Delta) og SAN omfattet av meklingen om overenskomst for de ansatte ved Unicare Rehabiliterings åtte virksomheter rundt om i landet.

Kontaktperson for mediene i Unio Spekter er kommunikasjonsrådgiver Tore Bollingmo, telefon 928 40 177.