Presentasjoner fra Unio NAV-konferansen

Unio NAV-konferansen 2019 fant sted på Scandic Ambassadeur Drammen 23.–25. januar. Her er presentasjoner fra konferansen.

Onsdag 23. januar: Kunnskap er den “nye oljen”

Åpning – Livslang læring
Anne Folkvord, sekretariatssjef i Unio

NAV = en lærende organisasjon
Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør

Lokal personal- og lønnspolitikk – ett virkemiddel
Gunvor Sverdrup, HR juridisk, og Åslaug Alsaker

Torsdag 24. januar: Godt arbeidsmiljø er gull verdt

Arbeidsmiljøundersøkelsen – resultat og forslag til tiltak
Mari Holm Ingelsrud, AFI-forsker

Arbeidsmiljøarbeid i praksis
Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud 2018

Ny IA-avtale
Henrik Dahle, fagsjef og advokat i Unio

Kunnskapsrikt arbeidsmiljø
Stein Arne Hammersland og Hilde H Iversen

Fredag 25. januar: Omstilling – virkemidler – samarbeid

Virkemidler i omstilling
Inger Johanne Stokke, HR-direktør