– Gledelig at foretaksmodellen er lagt vekk

Det blir ikke innført en foretaksmodell for våre universiteter og høyskoler. – Dette er svært gledelig. Nå kan de ansatte få ro til å drive undervisning og forskning i stedet for å belage seg på nok en omstilling, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kunnskapsdepartementet satte i vår i gang en mulighetsstudie som skulle se på om dagens organisering av utdanning -og høyskolesektoren burde styres etter en foretaksmodell. Studien konkluderer med at det er «uklart om endring i tilknytningsform vil bidra til økt kvalitet eller effektivitet». Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier derfor i dag at studien «ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering».

Lied mener statlig basisfinansiering sikrer universitetene og høyskolene handlingsrom og autonomi både fra markedet, staten som eier og andre aktører i omgivelsene.

– Slik kommer faglige hensyn først. Dagens organisering innebærer samtidig muligheten for et overordnet politisk ansvar for nasjonal styring av sektoren, sier hun.