«Én konto» og fjerning av 12-månedersregelen

Regjeringen foreslår at 1,4 millioner arbeidstakere som har innskuddspensjon skal få tidligere pensjonsrettigheter, såkalte pensjonskapitalbevis, samlet på én konto hos sin nåværende arbeidsgiver dersom denne har innskuddspensjon. – Dette er gode nyheter for de mange ansatte i privat sektor som i dag betaler høye avgifter til pensjonsselskapene som forvalter pensjonskapitalbevis, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug.

– Det er bra at forslaget innebærer at de som ikke gjør et aktivt valg om å plassere sine pensjonskapitalbevis i et annet selskap får alt sitt plassert ett sted. På denne måten kan forvaltningskostnadene gå betydelig ned og pensjonene øke tilsvarende. Innskuddspensjon er tross alt et enkelt spareprodukt, sier sjeføkonomen.

Regjeringen foreslår også å fjerne den forhatte 12-månedersregelen for innskuddspensjon. Denne regelen har ført til at vikariater eller oppdrag på mindre enn 12 måneder ikke har gitt noe pensjon.

– Nå kan studenter, ansatte på oppdrag og ansatte i lengre vikariater også få pensjonsopptjening, sier Orskaug.

«Pensjon fra første krone» ikke i mål
For å få fullt gjennomslag for kravet om «pensjon fra første krone», gjenstår det nå å fjerne grensa på 1G (96 000 kroner) i inntekt før du tjener opp noe i innskuddspensjon, samt kravet om å fjerne grensa på 20 prosent stilling før du meldes inn i pensjonsordningen.

– Denne kampen vil nok bli tøffere, NHO har satt seg helt på bakbeina når det gjelder å fjerne grensen på 1G. Her får vi håpe stortingsflertallet skjærer igjennom når disse spørsmålene skal opp i Stortinget i januar, sier Unios sjeføkonom.

– Det er antakelig lettere for NHO å akseptere at dette bestemmes lovveien, da blir konkurransesituasjonen lik for alle, også de som ikke har tariffavtale.

Les mer på regjeringen.no