Prolongering av SGS 1020 OU-avtalen

Unio og KS prolongerte den sentrale, generelle særavtalen SGS 1020 OU-avtalen 11. desember 2018. Avtalen er prolongert fram til 31.12.2020. Unio forhandlet sammen med de andre hovedorganisasjonene i kommunal sektor.

Tone Rosvoll og Johs. Bruvik representerte Unio i forhandlingene.

Se protokoll her