Building workers’ rights – nå starter jobben!

ITUC-kongressen, som arrangeres hvert fjerde år, beslutter hovedretningen for den globale fagbevegelsen. Etter fem intensive dager, ble kongressen avsluttet fredag 7. desember. Ragnhild Lied har ledet Unio-delegasjonen på ti representanter.

Kongressen i den internasjonale fagbevegelsen (ITUC – International Trade Union Confederation) regnes som fagbevegelsens viktigste politiske verksted. Mer enn 1000 fagforeningsledere reiser nå hjem for å videreføre arbeidet med å styrke arbeidstakernes makt – eller «Building Workers’ Power: Change the Rules», som er hovedbudskapet fra kongressen.

I løpet av uka har det blitt presentert utallige historier om alvorlige brudd på arbeidstakerrettigheter, voksende ulikheter, grov utnyttelse og brudd på menneskerettigheter. Samtidig har troen på at det er mulig å få til endring gjennom solidaritet og fellesskap preget kongressen.

– Til tross for elendighetsbeskrivelsene, har det vært en bærekraftsstemning over denne verdenskongressen, uttaler Unio-leder Lied på tampen av konferansen.
I et av sine kongressinnlegg, viste hun til hvordan FNs bærekraftsmål (sustainable development goals, eller SDG) treffer fagbevegelsens kjerneverdier. I forlengelsen av dette trakk hun fram det viktige trepartssamarbeidet, basert på gjensidig tillit, som det aller viktigste verktøyet for å oppfylle bærekraftsagendaen.

Kongressdokumentet har integrert bærekraftsmålene på en konstruktiv måte. Lied viser til at dette er naturlig ettersom fagbevegelsen alltid har vært opptatt av det som er blitt SDG-slagordet: «Leaving no one behind».

– Slagordet er jo synonymt med «solidaritet», som er fagbevegelsens grunnpilar, sier Lied.

Og hun følger opp:

– For en uke siden var Unio samlet til vårt nasjonale politiske verksted, Unio-konferansen. Temaet «demokrati eller democrazy?» tok vi med oss til København. Demokratidebatten, samt det å fremme demokratibetingelser, er viktigere enn noensinne.

Unio har bidratt til at ITUCs sluttdokument inneholder et tydelig budskap om at god offentlig utdanning er en premiss for demokrati, samt lærerutdanningens betydning for rettferdig omstilling.

– Med de globale utfordringene vi ser i dag, er det spesielt viktig at dagens og neste generasjon trenes i kritisk tenkning, avslutter Unio-lederen.

Unio har deltatt på kongressen med en aktiv og kompetent delegasjon. I tillegg til å bidra med tekst til det vedtatte sluttdokumentet, har Unio-delegatene deltatt i debatter og holdt plenumsinnlegg med temaer som teknologi og likestilling, fagbevegelsens ansvar, LHBTI-personer, likelønn, kunnskap og forskning.

Se også:

Fagbevegelsens verdenskongress i København

Unios strategi for bærekraftsmålene

– Likestillingsperspektivet må inn i digitaliseringsdebatten