– Likestillingsperspektivet må inn i digitaliseringsdebatten

Unio-ledelsen i arbeid under verdenskongressen.

– Unio er teknologioptimister. Men vi må huske å være oppmerksomme på at digitaliseringen kan skape utfordringer for det likestilte samfunnet som vi ønsker å bevare.

Det er 1. nestleder Solveig Kopperstad Bratseths klare beskjed etter å ha fulgt debatten om digitaliseringen av arbeidslivet under den internasjonale fagbevegelsens verdenskongress i København.

Bratseth brakte med seg engasjementet fra Unios nylig avholdte representantskap. Her var temaet nettopp digitaliseringen av arbeidslivet.

– Ny teknologi kan bidra til et bedre arbeidsliv. Men det nye, digitale arbeidsmarkedet må ikke hindre tilgang til velferdsordninger som spesielt kvinner er avhengige av, påpeker Bratseth.

Hun viser til at Norge skårer høyt når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn. Dette fordi fagbevegelsen har sikret at man ser arbeidslivspolitikk og sosialpolitikk i en sammenheng.

– Å ha en jobb og en økonomi som gjør deg uavhengig har alltid vært en av våre viktigste likestillingssaker. I Norge har vi gode velferdsordninger som gjør det mulig å kombinere jobb og familie. Med digitaliseringen står vi i fare for å få et arbeidsliv som ikke går sammen med de likestillingsfremmende velferdsordningene fagbevegelsen har jobbet fram. Dette må ikke skje, advarer Unios nestleder.

Som eksempler på det nye utfordringsbildet, viser hun til Uber-sjåfører og folk som arbeider via online-plattformer. Disse kan kommer i en vanskelig situasjon når de eksempelvis trenger lønn under fødselspermisjon eller i forbindelse med sykdom.

– Når det snakkes om den 4. digitale revolusjonen, må vi derfor fokusere på likestilling. Med mobilen i lomma og på nattbordet, er det mulig å være online for jobben døgnet rundt. Hvilke familier tåler at begge foreldre alltid er «på»? Jeg tror dessverre det er kvinnen som trekker seg dersom presset blir for stort, poengterer Bratseth.

Unios nestleder er opptatt av at Unio og den internasjonale fagbevegelsen fremover er aktive i debatten om digitaliseringens betydning for likestilling.

– I løpet av 2019 må vi alle videreutvikle vår digitaliseringspolitikk. Vi må minne hverandre på at likestillingsperspektivet må inn i digitaliseringsdebatten, både i utvikling av produktene og tjenestene, i organisering av arbeidet og med hensyn til lønn, avslutter Bratseth.

Les også:
Fagbevegelsens verdenskongress i København