– Nettrollene spiser grådig mye grøt

Statsminister Erna Solberg før hun entret talerstolen på Unio-konferansen 2018. Foto: Helge Rønning Birkelund

– Jeg husker optimismen da internett kom. Da trodde vi at når bare nett-trollene traff lyset, så sprakk de. Nå synes jeg bare de spiser grådig mye grøt, sa statsminister Erna Solberg i sin tale på Unio-konferansen på Sundvolden i dag.

Tema for konferansen i år er demokratiutvikling i digitaliseringens tid. Solberg kom for å snakke om temaet, men begynte med å takke for samarbeidet med Unio, både det som har vært og det som kommer det neste året, i sin tale på Unio-konferansen. Spesielt nevnte hun pensjon.

– Det var viktig at vi klarte å enes om en ny offentlig pensjon, det er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for statsfinansene. Så skal vi begynne samarbeidet om særaldersgrensene. Det er viktig at vi tar vare på de som har arbeidsoppgaver som gjør at de ikke kan stå så lenge som andre, samtidig må vi ta hensyn til at folk er friskere, vi lever lengre og kan jobbe lengre, sa Solberg.

I det videre samarbeidet med Unio nevnte hun kompetansereformen, inkluderingsdugnaden og arbeidslivskriminalitet.

Til konferansens tema nevnte hun blant annet eksemplet med saken som gikk viralt i sosiale medier om at regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på om korset må fjernes fra det norske flagget siden vi er blitt et flerkulturelt samfunn. Dette var en sak som stammet fra en satirisk blogger, men gikk viralt på sosiale medier som om det var en sannhet.

– Denne saken dukker fortsatt opp, og jeg tilbakeviser den gang på gang. Det blir man etter hvert lei av, men poenget er at vi må ikke slutte å tilbakevise falske påstander, sa Solberg, som understreket at det er viktig å lære kildekritikk.

– Den eneste måten å stoppe falske nyheter på er å tilbakevise dem. Det er viktig at vi har Faktisk.no som kan kontrollere påstander for oss. Utfordringen er at tilgangen til informasjon er blitt vanskelig å sortere i, sa hun.

På spørsmål fra møteleder Erik Aasheim om hva Sylvi Listhaugs Facebook-oppdatering (som førte til at hun måtte gå som statsråd) har lært henne, svarte hun:

– Den har lært meg at vi er blitt mer følsomme nå enn før. Bare les hva Einar Førde har sagt opp gjennom tidene for eksempel. Nå blir det mye sterkere fordi det kommer i alle medier. Ekkoet i ekkokammerene gjør at det blir farligere, sa statsminister Erna Solberg.

 

Se statsministerens tale her: