Unio støtter studentens stipendkrav

Unios representantskap gir i dag sin støtte til studentenes krav om å beholde dagens stipendordning.

Unio mener at all utdanning har en verdi, og ser det som positivt at studenter utvider sitt kunnskaps- og kompetansefelt ved å ta tilleggsfag. Studenter som gjør omvalg eller bytter studier bør ikke straffes økonomisk.