Digitalisering i optimismens ånd

Professor Olav Lysne og Unio-nestleder Solveig Kopperstad Bratseth gjorde det klart at de er teknologioptimister under Unios representantskapsmøte. Kompetanseheving og bred involvering ble imidlertid påpekt som premisser for å lykkes med digitaliseringen.

Digitalisering var et viktig tema på Unios årlige representantskapsmøte, som ble avholdt 28. og 29. november. Som inspirasjon til å videreutvikle en Unio-politikk for digitalisering, ble diskusjonene innledet med foredrag om digitalisering og sikkerhetsutfordringer, samt digitalisering og medbestemmelse.

Professor Olav Lysne, ekspert innen cyber-sikkerhet, hadde klare oppfatninger om hvilke digitale sikkerhetsutfordringer Unios yrkesgrupper står overfor. Unio har tidligere levert innspill til det såkalte IKT-sikkerhetsutvalget, som om kort tid legger frem sin utredning, og den nye personvernkommisjonen.

Lysne innledet med å vise til at han er vant med at budskapet om sikkerhetsutfordringene ofte skremmer vannet av folk. Og han presiserte:

– Det er ikke meningen. Problemene er håndterbare.

Lysne viste til at befolkningens digitale grunnkompetanse må styrkes.

– I den digitale transformasjonskonteksten er det viktig å ha det klart for seg at ingen vet hvor dette bærer. Uavhengig av svaret, er det nødvendig med kompetansepåfyll, påpekte han.

Solveig Kopperstad Bratseth, Unios nestleder, var spesielt opptatt av at medbestemmelse er forutsetningen for god digital omstilling.

– Unios grupper er grunnleggende teknologioptimister, og vi vil være faglig og teknologisk oppdatert. Da må våre grupper involveres, var hennes klare budskap.

Bratseth understreket også Unios oppgave med å bekjempe et økende digitalt utenforskap, og at bruken av teknologi må bygge på et klart verdimessig og etisk fundament.

Unio-styret vil arbeide videre med sin politikk for digitalisering. Første styremøte i 2019 vil danne rammene for dette.