Klimaforhandlingene i Katowice

Om en drøy uke samles alle deltakerne i FNs klimakonvensjon til toppmøte i Polen. Unio-leder Ragnhild Lied mener at møtet er helt avgjørende for klimaet og for verdens arbeidstakere.

– Under møtet skal regelverket for gjennomføringen av Paris-avtalen behandles. Dette er anledningen norske myndigheter og verdenssamfunnet har for å vise at man mener alvor. Klimautslippene skal reduseres samtidig med at arbeidstakerne ikke skal bli arbeidsledige på grunn av omstillingen, uttaler Lied.

Rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viste at den globale oppvarmingen må stanse ved 1,5 grader. Forskning og utdanning, teknologiutvikling og klimafinansiering er sammen med et godt internasjonalt regelverk viktige brikker, ifølge Lied. Hun støtter samtidig den internasjonale fagbevegelsens kamp for rettferdig omstilling for arbeidstakerne.

– Polske myndigheter, som er vertskap for konferansen, har utformet et utkast til en erklæring som har nettopp rettferdig omstilling som tema. Vi støtter internasjonal og europeisk fagbevegelses arbeid med dette. Og vi forventer at også statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen gir utvetydig støtte til denne uttalelsen, understreker Unio-lederen.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn må ha den nødvendige forankringen både hos befolkningen og arbeidstakersiden. Dersom man ikke greier å se klimaspørsmål og arbeidslivsspørsmål i en felles sammenheng, kan dette gi grobunn for fremvekst av høyrepopulisme og antidemokratiske krefter.

– Hvis arbeidsledige føler at de ikke har noen fremtid, risikerer vi at de heller støtter nasjonalistiske protestpartier, som kombinerer klimafornektelse med anti-feminisme og tar avstand fra grunnleggende demokratiske rettsprinsipper, avslutter Lied.

Klimatoppmøtet finner sted i Katowice 3.–14. desember.

Les mer om konferansen i Katowice (COP24)

Den europeiske fagbevegelsens posisjon før klimatoppmøtet finner du her