Ber Stortinget redde Helsebiblioteket.no

Helseforbundene i Unio reagerer kraftig på at helsebiblioteket.no igjen blir kuttet i bevilgningene i statsbudsjettet. I et brev til Stortingets helse- og omsorgskomité ber forbundslederne om at politikerne bevilger 10 millioner ekstra til denne viktige tjenesten. – Helsebiblioteket.no er et nasjonalt fellesgode som gir lett tilgjengelig kunnskap til helsepersonell og studenter over hele landet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert tjeneste som gir gratis tilgang til kunnskapsressurser for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten og for studenter. Der finner man internasjonale oppslagsverk, databaser, retningslinjer og prosedyrer, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor medisin og helsefag. Mye av innholdet er også fritt tilgjengelig for befolkningen.

– Regjeringens mål om at kunnskapsbasert helsepersonell i alle helsetjenester over hele landet får et skudd for baugen når en kutter i denne tjenesten. Kuttet rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet. Det gir med andre ord økte ulikheter i Helse-Norge, sier Lied.

Siden 2016 har Helsebiblioteket.no fått reduserte budsjetter som har medført 30 prosent kutt i bemanning. Det ligger an til et kutt i budsjettet for 2019 på ytterligere 2,3 millioner kroner, som i praksis betyr at tilbudet blir redusert med 206 internasjonale tidsskrifttitler.

Helseforbundene i Unio viser i brevet til at HelseOmsorg21-strategien legger opp til et kunnskapsløft og større krav til helsepersonell. Ikke bare universitetssykehus med store ressurser, men også sykehjem, hjemmetjenester og andre kommunale helsetjenester skal jobbe kunnskapsbasert og slik sikre helsepersonell med riktig kompetanse. Helsebiblioteket.no gir denne typen tilgang uavhengig av kommunale budsjetter.

Det er forbundslederne i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund som har signert brevet til Stortingets helse- og omsorgskomité.