Årets verneombudspris til anestesisykepleier på Ahus

Verneombudsprisen 2018 tildeles hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Akershus Universitetssykehus HF. – Han har bidratt til å bygge opp en svært kompetent vernetjeneste ved et av de største sykehusene i landet, og har et engasjement utenom det vanlige, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun overrakte ham prisen i dag.

Halvorsen er anestesisykepleier, og har vært hovedverneombud siden 1996.

– Jeg forstår at det er et element av lang og tro tjeneste som ligger til grunn for denne prisen, sa prisvinneren beskjedent.

– Jeg har tilbragt halve yrkeslivet i vernetjenesten. Det har vært utrolig inspirerende å få jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag, sa han.

Unio-lederen fremhevet Halvorsens personlige egenskaper.

– Finn Halvorsen har svært gode samarbeidsevner, er en trygg og god rollemodell samt en konstruktiv og tydelig sparringspartner. Han er ikke en person som oppsøker konflikter, men er både løsningsorientert og viljesterk når det er nødvendig, sa Lied.

Fra juryens begrunnelse:

“Halvorsen har som hovedverneombud gjort en langvarig og systematisk innsats ut over det som blir krevet av rollen, og har gjennom en årrekke bidratt sterkt til å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet ved virksomheten. Han har bidratt konstruktivt til å optimalisere og utvikle organiseringen av vernetjenesten i virksomheten, slik at den godt innrettet for å holde fokus på det systematiske HMS-arbeidet, og har utvist et engasjement ut over det vanlige i tilsynssaker ved sykehuset.”

Unio opprettet i 2017 en verneombudspris for å skape oppmerksomhet rundt vernetjenestens arbeid, og bidra til å heve statusen på arbeidet som verneombudet utfører.

Les også sak fra Anine Kierulfs innlegg på Verneombudskonferansen