Norsk Sykepleierforbund er i streik

Det ble i natt brudd i meklingen mellom Unios nest største forbund, Norsk Sykepleierforbund (NSF), og NHO Service og Handel. 55 sykepleiere i private sykehjem er fra i dag tatt ut i streik.

NSF mener sykepleierne skal ha samme minstelønnsnivå uansett hvor de jobber.

– Vårt krav var en lengre lønnsstige med 10- og 16- års trinn minimum som i KS og med 500.000 etter 10 år fra 2019. Dette ville gi erfarne sykepleiere som har blitt hengende etter lønnsmessig et løft. Kravet var godt innenfor det som er fremforhandlet i andre tariffoppgjør, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Les mer på NSFs nettside