– Arbeidsledigheten kan feste seg på et høyt nivå

– Med dette budsjettforslaget står vi i fare for at arbeidsledigheten kan feste seg på et høyt nivå, selv etter flere år med høykonjunktur, sa Unio- nestleder Solveig Kopperstad Bratseth da Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget hadde høring om statsbudsjettforslaget i dag.

– Over 100 000 helt arbeidsledige er ikke lavt. Det vil være det høyeste vi har hatt i en høykonjunktur på mange tiår, sa Bratseth.

– Prioriteringene i budsjettet kommer til syne i stram kommuneøkonomi og stram sykehusøkonomi, sa nestlederen i Unio, og påpekte at kommunesektoren samlet vil ha et netto handlingsrom som er 500 millioner kroner lavere til neste år når vi har justert for befolkningsvekst. Normeringer uten fullfinansiering går ut over andre lovpålagt tjenester eller andre kommunale oppgaver.

I tillegg antas kommunenes renteutgifter netto å øke med 700 millioner kroner i 2019.

Bratseth tok opp misforholdet mellom det som ofte er gode intensjoner sentralt og kommunesektorens mulighet til å prioritere det Stortinget ønsker, f.eks. i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hun kritiserte at det ikke var noen ny satsing på dette feltet i budsjettforslaget.

– Av 1,2 milliarder bevilget i perioden 2014–2018, har kanskje så lite som halvparten gått til helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Her må det etter vår mening tenkes helt nytt, antakelig trenger vi et nytt finansieringssystem for disse viktige tjenestene, sa hun.

Unios nestleder trakk også fram samhandlingsreformen.

– Her mangler både bemanning og kompetanse for å løse oppgavene, understreket Solveig Kopperstad Bratseth.

Les Unios notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen her.

Les Unios krav i forkant av statsbudsjettet 2019 her.