Økt strømpris gir økte lønnskrav

– Lønnstakerne blir hardere rammet av høyere strømpriser enn næringslivet. For privatpersoner utgjør strømprisene i snitt en større andel av de samlede utgiftene enn for næringslivet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun mener økte strømpriser vil påvirke lønnskravet neste år.

– Alle arbeidstakere må kjøpe strøm, så når strømprisene øker blir det mindre i pengepungen. Vi mener vi bør legge det til grunn når vi går inn i neste års lønnsoppgjør, sier Unio-lederen.

I saken på nettstedet siste.no legger Unio-lederen vekt på at TBU så langt i 2018 har bommet grovt når de skulle beregne strømprisen.