Polske fagforeninger demonstrerer for økt lønn

I morgen demonstrerer Unios søsterorganisasjon i Polen, All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), for høyere lønn. Markeringen er et ledd i den europeiske kampanjen “Europe needs a Pay Rise”.

– Vi ser trenden med at arbeidstakerne ikke får ta del i den verdiskapingen som skjer. Det gjelder i hele Europa, og også her i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Sammen med Unios nestledere, Solveig Kopperstad Bratseth og Kjetil Rekdal, ønsker hun å markere sin støtte til OPZZs demonstrasjon.

– I Polen fokuserer de også på behovet for en reell sosial dialog. Her har Unio hatt et tett samarbeid for å vise gevinsten med trepartssamarbeid – for alle parter, sier hun.