En streik i kirken kan ramme alle arbeidsområder

Dersom meklingen i tariffområde KA ikke fører fram innen fristen midnatt 18. september, vil de seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med KA ta ut nærmere 30 kirkeansatte i streik fra onsdag morgen. Dette gjelder blant annet prester og diakoner i menighetstjeneste og administrativt ansatte ved kirkelige rådskontorer.

Det er tolv fagforeninger som skal til mekling sammen med KA. Til sammen organiserer disse forbundene over 90 prosent av de kirkeansatte som er medlem i en fagforening. Alle slags yrkesgrupper i kirken er berørt. Så vel prester, diakoner, kateketer og organister som barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere er en del av meklingen. Til sammen har de tolv forbundene et planlagt uttak på nærmere 100 personer.

– Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sier forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio.

Det første streikeuttaket berører Kirkerådets sekretariat, administrasjonene til Oslo bispedømme og Kirkelig fellesråd i Oslo, samt menigheter i Oslo by. Døvekirken er ikke berørt av streikeuttaket.

– Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik, men vi kan dessverre ikke unngå at brukere av kirkens tjenester også vil bli berørt enkelte steder. Det kan blant annet bety at gudstjenester og andre aktiviteter blir avlyst, og at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med lokal menighet, sier Mollestad.

I sum vil et streikeuttak ved de 12 forbundene som er i mekling merkes på disse arbeidsstedene ved en eventuell streik fra 19. september:

  • Kirkerådets og bispemøtets sekretariater
  • Oslo bispedømmekontor
  • Kirkelig fellesråd i Oslo

Og menigheter i disse prostiene: Domprostiet, Vestre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Groruddalen prosti og Søndre Aker prosti.

Kontaktinformasjon
Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf. 990 18 742
Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, tlf. 970 64 642