Laveste sykefravær siden IA-avtalen ble inngått

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall fra SSB. Dermed fortsetter nedgangen fra forrige kvartal.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) trådte første gang i kraft fra 2. kvartal 2001. En av de viktigste målsettingene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Nedgangen i sykefravær siden inngåelsen av avtalen har vært på 13,3 prosent. Sykefraværet er nå på sitt laveste siden IA-avtalen ble inngått.

Les artikkelen fra SSB her