SAIH deler ut avis med bare positive nyheter

I dag deler SAIH ut 130 000 eksemplarer av avisen Verdens beste nyheter med utelukkende positive nyheter om framskritt som skjer i verden. Det er fjerde år på rad SAIH gjennomfører kampanjen.

Målet er å bidra til økt kunnskap om den positive utviklingen i det globale Sør. Gjennom dette vil kampanjen vise at det nytter å engasjere seg og at positiv endring er mulig.

– Dagens nyhetsbilde preges av sensasjonelle overskrifter, kriser og katastrofer og det er lett og tro at utviklingen i verden er på vei i helt feil retning. Positive nyheter får ikke plass i nyhetspaltene og det mener vi er problematisk. Gjennom denne kampanjen ønsker vi å bidra til at nordmenn får et mer nyansert verdensbilde, og spre gode nyheter som viser at verden faktisk går fremover, sier leder i SAIH, Beathe Øgård.

Avisen deles ut i 50 byer og tettsteder over hele landet – fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, og inneholder nyheter om alt fra hvordan ananasskall kan erstatte plast til innovative løsninger for å utrydde falske medisiner.

For den som ønsker påfyll av positive nyheter året rundt, så kan de følge Verdens Beste Nyheter på Facebook og besøke nettsiden.