Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftfesting gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet sendte 5. juli 2018 forslag om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag som forskriftsfester gradsbetegnelser for fagskoleutdanning. Forslaget baserer seg på en utredning fra Nasjonalt fagskoleråd.

Les høringssvar fra Unio