Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag 18. september. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt samme dag som meklingen.

– Vi håper at meklingen kan føre fram til en løsning, slik at vi unngår streik. Samtidig er det avgjørende for oss å få en helhetlig løsning der våre medlemmers vilkår ikke blir svekket, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder i Unio KA.

Kollektiv plassoppsigelse
Det er meldt varsel om kollektiv plassoppsigelse for alle Unios medlemmer som arbeider innenfor KAs tariffområde. Dette omfatter medlemmer i Presteforeningen, Utdanningsforbundet, Det Norske Diakonforbund, Akademikerforbundet, Forskerforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Rent formelt betyr dette at fagforeningene samlet har varslet at vi kan komme til å si opp arbeidsavtalene til våre medlemmer, slik at vi ved behov kan sette i gang lovlig arbeidskamp (streik).

Dersom partene kommer til enighet hos mekleren, vil denne kollektive oppsigelsen ikke få noen konsekvenser. Dersom partene derimot ikke kommer til enighet om en ny tariffavtale, vil medlemmer kunne bli tatt ut i streik.

Streik og plassoppsigelse kan høres dramatisk ut, men dette er de virkemidlene partene i arbeidslivet er enige om å benytte. Virkemidlene er nøye regulert gjennom arbeidstvistloven og Hovedavtalen i KA. For medlemmer som eventuelt blir tatt ut i streik, vil det bety at arbeidsforholdet hos arbeidsgiver midlertidig opphører så lenge streiken varer. Ved en eventuell streik overtas arbeidsforholdet av fagforeningen/Unio, som utbetaler streikebidrag slik at medlemmet blir tilnærmet økonomisk skadesløs. Når en eventuell streik opphører, fortsetter arbeidet på arbeidsplassen som før.

Hva skjer videre?
Fram mot meklingen vil Unios forhandlingsutvalg gjøre nødvendige forberedelser. På arbeidsplassene vil arbeidet gå som normalt.

Tillitsvalgte holdes orientert om utviklingen.

Senest fire dager før meklingsfristen utløper vil det bli sendt melding til de medlemmene som er planlagt tatt ut i første fase av en eventuell streik. En eventuell streik vil først starte dersom partene ikke kommer til enighet. Meklingen kan gå på overtid, og arbeid på arbeidsplassen går da som normalt fram til eventuell annen beskjed blir gitt.

Dersom du ikke mottar slik melding, er du ikke tatt ut i streik og skal arbeide som vanlig. Det er likevel viktig å huske på at i eventuell konflikt vil de som streiker gjør det på vegne av alle. Det er derfor viktig at vi viser lojalitet overfor hverandre og gir støtte til de som eventuelt streiker.

Hold deg opptarert på Unios nettside eller ditt forbunds side.