Justeringskrav i Oslo kommune

Unio leverte i dag sitt første krav i justeringsforhandlingene med Oslo kommune. – Vi ønsker å få på plass lønnstiltak som retter seg mot våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Det var i de ordinære lønnsforhandlingene tidligere i vår at det ble avtalt å avsette midler til særskilte lønnsmessige tiltak (justeringer) – som er forhandlinger på særskilte grupper.

– Våre medlemmer er med på å sikre kvaliteten i Oslo kommunes velferdstjenester. En målrettet lønnsdannelse er viktig for å rekruttere og beholde godt utdannede medarbeidere, sier Skjefstad Andersen.

Hun har store forventninger til at Oslo kommune vil prioritere Unios medlemsgrupper.

– Dagens situasjon med resultater fra enkelte andre tariffområder, en vedtatt lærenorm og allment kjente utfordringer innenfor helse, gjør at vi sammen må bruke dette justeringsoppgjøret på en klok og treffbar måte, sier Skjefstad Andersen videre.

Om forhandlingene

Justeringsforhandlingene er sammen med de lokale forhandlingene, som finner sted senere i høst, en del av lønnsoppgjøret 2018. Totalt skal det fordeles over 310 millioner kroner i justeringsforhandlingene og i de lokale forhandlingene.

Hva som blir det endelige resultatet i årets lønnsoppgjør for hver enkelt avhenger av resultatet i justeringsforhandlingene og i de lokale forhandlingene. Den økonomiske rammen for årets oppgjør er på om lag 2,8 prosent, som er det samme som i kommunesektoren for øvrig.

Fristen for å komme til enighet i justeringsforhandlingene er tirsdag 28. august kl. 24.00.