Aldri før har så få handlet svart

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft.

Det viser en undersøkelse Opinion har utført for Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten som er gjengitt av ANB.

– Det er svært positivt at færre enn noensinne sier de har handlet svart. Det viser at folk flest ønsker å handle hvitt, men vi ser fremdeles noen utfordringer, sier skattedirektør Hans Christian Holte til ANB.

Han får støtte av Unio-leder Ragnhild Lied:
– Svart økonomi undergraver velferdssamfunnet og det seriøse arbeidslivet. Alle som forsvarer vår velferdsmodell, som blant annet inneholder gode og trygge barnehager, gratis skole og et kompetent helsevesen, har derfor en interesse av at arbeid utføres hvitt og at arbeidslivets lover, regler og avtaler følges.

Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart. Ti prosent sier at de har kjøpt svart arbeid, dette er ned fire prosentpoeng fra samme undersøkelse i 2016 og en halvering i forhold til 2011-tallene.

Det er tre typer oppdrag som skiller seg ut negativt i undersøkelsen. Det er vaskehjelp/renhold, hvor 29 prosent av de som kjøper slike tjenester sier de har handlet svart. Barnepass og annen hjelp i hjemmet følger med 24 prosent. Vedlikehold av hus i form av maler- og snekkerarbeid ligger på 13 til 16 prosent.

Totalt oppgir 8 prosent at de har kjøpt vaskehjelp/renhold, 8 prosent malertjenester, mens 18 prosent oppgir å ha kjøpt snekkertjenester og 3 prosent barnepass og annen hjelp i hjemmet.

Blant dem som har handlet svart de to siste årene, regner 23 prosent med å kjøpe svart arbeid igjen i løpet av det neste året. Tilsvarende er det 3 prosent av dem som bare handler hvitt som regner med å handle svart, dersom de får tilbud om det.

Unio er sammen med LO, NHO, YS, KS, Byggenæringens Landsforbund og Fellesforbundet deltakere i SMSØ sammen med Skatteetaten. (ANB)