Er velferdsstaten truet av private aktører?

Dette var spørsmålet som ble stilt under en av debattene på Arendalsukas hovedprogram. Under ledelse av Terje Svabø fikk man en ideologisk debatt der skillelinjene kom klart fram.

Økonomene Jørn Rattsø og Kalle Moene holdt hver sin innledning der de satte sitt preg på debattens innhold. Unio var representert i panelet, og deltok sammen med deltakere fra Høyre, Ap, NHO, LO og KS.

I sin innledning og som svar på spørsmålet, understreket Unio-leder Ragnhild Lied at det for Unio er viktig at alle innbyggere har rett på velferdsordninger av lik kvalitet og omfang.

– Private aktører må derfor være supplement til det offentlige. Og det krever god regulering slik at vi kan ha demokratisk styring og kontroll over tjenestene, sa hun blant annet.

Hun poengterte at mange private aktører har fått sjansen. Og at de har misbrukt den.

Ikke overraskende var LO og Ap på samme linje som Unio, mens Høyre og arbeidsgiversida var mer åpne for kommersielle aktører.