Trygghet for alle innbyggere

På Unio-kafeen gikk den første dagen av Arendalsuka under fellesbetegnelsen «trygghet». Både Landgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund hadde dette perspektivet i sine debatter.

Først ute var Landgruppen av helsesøstre NSF. Der var hovedfokuset «Forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under 1 år». Dette er er målet med det nye informasjonsmateriellet Landgruppen av helsesøstre NSF presenterte under møtet i dag. Med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til stede ble det nye materiellet for første gang vist offentlig.

Det er estimert at 5–15 spedbarn blir alvorlig skadet av såkalt Shaken Baby Syndrome hvert år i Norge, og at om lag fem av disse barna dør av slike skader.

– Dette materiale kan hjelpe helsesøstre og andre som jobber på helsestasjonen til å bevisstgjøre, og få i gang en samtale og refleksjon med foreldre om tematikken, sa Kristin Sofie Waldum-Grevebo, som er en av personene bak utviklingen av materiellet.

Ann Kristin Olsen, som ledet barnevoldsutvalget som la fram sin NOU «Svikt og svik» i fjor, innledet. Hun hadde flere stygge tall å vise til.

– Mange av fagpersonene som er inne i saker som omhandler vold og omsorgssvikt mot barn, og veldig ofte gjelder det spebarn, burde sett og gjort noe tidligere. Risikofaktorer overses, understreket hun.

Politiets Fellesforbund tok på mange måter opp tråden under sin debatt «Henlagt! Mangel på etterforskningskapasitet – tryggheten svekkes”. Dagens manglende etterforskningskapasitet gjør at samfunnsoppdraget ikke kan løses på en god nok måte, ble det her hevdet.

Forbundslederen poengterte her at etterforskningsfaget må styrkes for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne.