Russisk rulett med Europas fremtid

Styremøtet i den europeiske fagbevegelsen foregikk denne uken på et Casino-hotell i Sofia. Neon-lysene, de enarmede bandittene og spillebordene greide ikke å overdøve en ganske trykket stemning på møtet.

– Dette møtet viste en betydelig frustrasjon over den politiske situasjonen i Europa. Europeisk fagbevegelse kommer i en stadig større skvis, kommenterer Ragnhild Lied og Kjetil Rekdal fra møtet.

Unios lederduo fikk høre mange vitnemål om hvordan høyre-ekstreme partier i stadig større grad setter dagsordenen i flere europeiske land. Ved å skyve flyktninger og migrasjonsspørsmål foran seg, bidrar nasjonale regjeringer til å svekke arbeidstakerorganisasjonene og arbeidstakerne. Dette tilsynelatende som del av en større strategi fra enkeltlands regjeringer.

– Europeisk arbeidsgiverside er på sin side fraværende. Den sosiale dialogen oppfattes så godt som ikke-eksisterende. Dette skaper grobunn for brune understrømmer og innebærer å spille russisk rulett med Europa, sier Lied og Rekdal med bekymring.

Tiden begynner å bli knapp frem til valget til nytt Europaparlament i mai 2019. Innen dette valget frykter man at disse trendene skal forsterkes og bidra til valg av et Parlament og en Kommisjon som setter håndbrekket enda mer på.

Bedre dyrevern enn arbeidstakervern

Unio har i lang tid jobbet med å sikre bedre varslingsregler og varslingskultur for arbeidstakerne. Kommisjonen foreslo nylig et direktiv på EU-nivå. Under debatten kom det frem at forslaget har svakheter, men at det også finnes bekymring for at man risikerer å ikke få vedtatt et direktiv i det hele tatt. Heller ikke her er arbeidsgiversiden en medspiller.

– Det er faktisk mulig å si at forslaget gir bedre dyrevern enn arbeidstakervern. Vi støtter derfor europeisk fagbevegelses kamp for et klarere direktiv fremover, poengterte Rekdal i debatten.

Unios nestleder var tydelig på at uavhengige varslingsorganer er helt nødvendig. Han la også til grunn at det trolig er bedre med direktiv som ikke oppfyller alle ønskemål enn ingenting. Et nytt direktiv må heller ikke bryte med nasjonal autonomi.

Sirkulærøkonomi – ikke sirkuler problemer

I saken om implementeringen av bærekraftsmålene var Unios leder opptatt av god utdanning, forskning og kunnskap som forutsetning for å oppnå en rekke av bærekraftsmålene.

– Kunnskap og kompetanse er påkrevet hvis eksempelvis sirkulærøkonomien skal innebære faktiske utslippskutt og redusert miljøbelastning, Ikke bare sirkulering av problemer videre, presiserte Lied under debatten.

I tillegg påpekte Unio at det er viktig å mainstreame arbeidet med bærekraftsmålene, samtidig som dette ikke må innebære at ansvar pulveriseres.