Inkluderingsdugnaden er i gang

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Regjeringen ønsker å bruke dugnaden til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor. Partene i arbeidslivet er med.

– Partene i arbeidslivet har gjort en stor innsats for økt inkludering over mange år. Unio lanserte blant annet hurtigsporet for å få flyktninger raskt inn i arbeidslivet, og har plass i Kompetansebehovsutvalget (KBU), sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til regjeringens inkluderingsdugnad.

Sammen med de andre partene i arbeidslivet har Unio signert et brev til regjeringen der det blant annet heter:
«Vi forventer at regjeringen gjennom inkluderingsdugnaden vil forsterke og koordinere inkluderingsinnsatsen. Dette må gjøres med tilstrekkelig ressurser og i nært samarbeid med partene. Vi ser frem til en ny giv i dette viktige arbeidet.»

Regjeringen mener at Norge trenger en felles innsats for å få flere i jobb. Inkluderingsdugnaden er avhengig av at kommuner, næringslivet, private bedrifter, frivillige organisasjoner, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter, sosiale entreprenører, partene i arbeidslivet, og ikke minst de som selv står på utsiden bidrar.

Se oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden: