Unios klima-forslag vedtatt i dagens statsråd

I dag ble et teknisk beregningsutvalg for klima oppnevnt av Kongen i statsråd. Unio foreslo nettopp dette i arbeidet med regjeringens forslag til ny klimalov.

Utvalget skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekt av statsbudsjettet og metode for tiltaks- og virkemiddelanalyser, og er satt sammen av bare eksperter.

– Dette følger regjeringens linje om å ikke trekke partene i arbeidslivet med i offentlige utredninger og utvalg. Vi ser likevel fram til at dette utvalget kommer i arbeid. Saken er viktig for å øke oppmerksomheten av klimaeffekten av politikerens forslag, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug.

Utvalget har følgende medlemmer:

  • Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim
  • Forskningsleder Anne Madslien, Oslo
  • Forskningsleder Taran Fæhn, Oslo
  • Research Director Steffen Kallbekken, Oslo
  • Professor Erik Ø. Sørensen, Bergen