Bibliotekarforbundet 25 år

I dag er det nøyaktig 25 år siden Bibliotekarforbundet ble stiftet. Med sterke viljer og økende kompetanse har forbundet gått fra å være en ideell til å bli en profesjonell organisasjon.

I den anledning har Bibliotekarforbundet laget en reportasje på sin nettside, med ett bilde fra hvert av de 25 årene. Dette gir små glimt inn i hendelser som forteller noe om forbundets utvikling.