Seier i Høyesterett

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring på reisetidsspørsmålet.

Etter å ha gått sin gang i det norske rettssystemet, og vært innom EFTA-domstolen, ble «Reisetidssaken» behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år.

– Høyesterett har nå skapt klarhet i hva vi kan definere som arbeidstid i staten. Vi forventer nå at staten som arbeidsgiver rydder opp i egen begrepsbruk, og at ansatte som faktisk utfører arbeid på reise, også får betalt for dette, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til dommen.

Saken, som Høyesterett nå har avsagt dom i, handler om at ansatte i politiet som står til arbeidsgivers disposisjon, heretter kan definere reisetid som arbeidstid.

– Politiets Fellesforbund er glad for at Høyesterett nå har slått fast at vår definisjon av arbeidstid er riktig, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Denne saken handler imidlertid ikke om kun de ansatte i politi- og lensmannsetaten, men alle ansatte i staten og kommunal sektor.

– Vi forventer nå at staten som ansvarlig arbeidsgiver forholder seg til denne avklaringen, og at de rydder opp i dagens praksis, sier Lied.

For Politiets Fellesforbund har helseaspektet i denne saken vært det viktigste, og var hovedgrunnen at man i 2014 valgte å stille som partshjelp da en polititjenestemann fra tidligere Sogn og Fjordane Politidistrikt gikk til søksmål mot staten. Fra tidligere har også EFTA-domstolen i en uttalelse bekreftet tolkningen fra Politiets Fellesforbund og Unio som riktig.

Gjennom alle rettsrunder og EFTA-høringen har advokat og partner i advokatfirmaet Homble Olsby, Merete Furesund, representert politimannen fra Sogn of Fjordane. Hun kan fortelle om en fornøyd klient etter at dommen ble offentliggjort:

– Arbeidstaker er veldig glad for dommen, og at han har vunnet frem med at reisetid er arbeidstid. Utfallet var som forventet i lys av EFTA-domstolens uttalelse, sier Furesund.

– Det har vært svært viktig for oss å få slått klart fast hva som er skal regnes som arbeidstid, med hensyn til rettigheter for blant annet overtidsbetaling, hviletid og yrkesskadeforsikring, sier leder i Unio, Ragnhild Lied.

Politiets Fellesforbund oppdaterer saken fortløpende