Enighet med Spekter

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Eli Gunhild By, Unios forhandlingsleder.

– Det har vært en lang vei frem der vi har hatt ulike utfordringer knyttet til enkelte forbundsvise forhandlinger og i enkelte virksomheter. De aller fleste steder har man blitt enige lokalt. Det har i de avsluttende sentrale forhandlingene vært et mål for oss også å få til enighet i de delene som er brakt inn for de sentrale partene. Vi fikk behandlet forhold som minstelønnsbestemmelser for flere grupper som ikke har hatt dette tidligere og arbeidstid for enkeltgrupper. Ikke alt ble løst, men forhandlingsutvalget til Unio har valgt å si ja til dette resultatet, sier By.

Unio har drøyt 47 000 medlemmer i tariffområdet Spekter. Norsk Sykepleierforbund er med sine 38 700 medlemmer Unios største forbund i dette tariffområdet. Hva oppgjøret betyr for medlemmer i enkelte forbund vil du etter hvert finne mer informasjon om på forbundenes respektive nettsider.

Frist for endelig godkjenning av oppgjøret er nå satt til 22. juni.

Protokoll overenskomstområde 10

Protokoll overenskomstområde 13

Fakta

Dette er medlemstallene i de ulike forbundene i Spekter sine virksomheter.

Norsk Sykepleierforbund (38 709)
Norsk Radiografforbund (2 520)
Norsk Fysioterapeutforbund (1 607)
Forskerforbundet (1 401)
Utdanningsforbundet (1.100)
Akademikerforbundet (797)
Norsk Ergoterapeutforbund (670)
Det norske maskinistforbund (301)
Presteforeningen (73)
Bibliotekarforbundet (19)
Det norske Diakonforbund (7)