Ansatte i departementene gjør opprør mot arealnorm i nytt regjeringskvartal

Det er opprør hos de departementsansatte over å ikke bli hørt når det gjelder utforming av egne arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet. I dag protesterer de med underskriftskampanje mot åpent landskap uten faste plasser. – Vi ønsker at det skal være attraktivt å jobbe i departement, sier Unio-tillitsvalgt i kontaktgruppen for nytt regjeringskvartal, Gro Beate Vige.

I arbeidet med nytt regjeringskvartal er det besluttet en arealnorm på 23 kvadratmeter per ansatt og et arbeidsplasskonsept basert på åpent kontorlandskap, uten faste plasser og med “clean desk”-prinsippet, altså at pulten må ryddes når man går for dagen.

– Det er beregnet altfor liten plass til å gjøre en god jobb. I noen av departementene sitter vi allerede i åpne landskap, og vi ser at det blir for lite rom til konsentrasjon og møter i det nye regjeringskvartalet, sier Vige.

– Hva blir resultatet om dere ikke får det dere krever?

– Da blir det mye hjemmekontor, noe som fører til at det blir vanskelig å få avklaringer fordi folk ikke er til stede. Vi må møtes og snakke sammen når vi skal løse saker. I tillegg vil mye tid gå bort i å finne en plass for dagen og lete etter kolleger på stadig nye steder. Det blir mindre effektivt, rett og slett, sier Vige.

I dag klokken 14.00 overleveres et opprop til statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her krever over halvparten av de ansatte i departementsfellesskapet faste plasser og økt arealnorm i nytt regjeringskvartal.

«Dette er en gruppe ansatte som ikke ofte protesterer mot beslutninger fattet av regjeringen. At så mange er bekymret for sin egen arbeidssituasjon er et kraftig signal som statsråden bør lytte til», sier de tillitsvalgte fra Unio, Parat, Akademikerne og NTL i en felles uttalelse.

De ansatte har tre konkrete krav til regjeringen:

  • Faste plasser til alle ansatte – ingen underdekning eller «clean desk».
  • Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.
  • Øke arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, for å sikre nok areal til både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.

De ansatte krever et fremtidig regjeringskvartal som er godt tilrettelagt for å gjøre en god jobb ved at kontorløsningene blir basert på oppgavene som faktisk utføres i departementene. De ber regjeringen om å innta en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsplasskonsept for nytt regjeringskvartal. Regjeringen må derfor omgjøre den rigide arealnormen.

Organisasjonene krever nå å bli hørt. Fram til nå er innspill fra de ansatte ikke blitt lyttet til. De er samlet i kravet om at det nå er helt nødvendig å sikre reell medbestemmelse for å skape gode arbeidsbetingelser både for de ansatte og den til enhver tid sittende regjering.

Regjeringens arealnorm er førende for alle statlige nybygg. Normen er omstridt, også i andre virksomheter. Dette ble grundig dokumentert i NRK Brennpunkts program «Kontoret».