Unio enig med Oslo kommune

Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger.

– Vi har fått gjennomslag for flere viktige krav samtidig som vi har fått et akseptabelt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Hun er spesielt fornøyd med at det avsettes midler til særskilte lønnsmessige tiltak – som er forhandlinger på særskilte grupper, og at profil og innretning av de økonomiske elementene gjør at Unios medlemmer kommer godt ut samlet sett.

Skjefstad Andersen mener justeringsforhandlingene som vil foregå senere i år, må gi økt lønnsmessig uttelling for Unios medlemsgrupper.

– Jeg har store forventninger til at Oslo kommune vil prioritere Unios medlemsgrupper i forhandlingene som gjenstår. Økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse blir viktig for oss, sier hun.

I justeringsforhandlingene og de lokale forhandlingene skal det til sammen fordeles mer enn 310 millioner kroner.

Det økonomiske i oppgjøret

Hva som blir det endelige resultatet for hver enkelt avhenger av resultatet i justeringsforhandlingene og i de lokale forhandlingene. Den økonomiske rammen for årets oppgjør er på om lag 2,8 prosent, som er det samme som i kommunesektoren for øvrig.

Skjefstad Andersen sier hun gjerne skulle sett 3-tallet for den økonomiske rammen, men at helheten i resultatet gjør at Unio likevel anbefaler resultatet.

Avtalen gir

  • Generelt tillegg på 1,75 prosent på Oslo kommunes lønnstabell, minimum 7700 kroner, med virkningstidspunkt fra 01.05.2018.
  • Avsetning til sentrale lønnsmessige tiltak (justeringer for grupper) på 0,53 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.05.2018 (0,35 prosent på årsbasis).
  • Avsetning til lokale forhandlinger på 0,96 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.08.2018 (0,4 prosent på årsbasis).

Arbeidstid barnehage og andre temaer

Når det gjelder arbeidstidsavtalen for barnehagelærere og pedagogiske ledere, er den videreført. Partene har bestemt at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg.

– Arbeidstid barnehage var et spesielt vanskelig tema. Endringene kommunen krevde var noe vi ikke kunne gå med på. Nå blir avtalen videreført og det er vi svært fornøyd med, sier Skjefstad Andersen.

Det har også kommet forbedringer på flere av fellesbestemmelsene, blant annet på kompetanse. Se mer om det i protokollen under.

Forhandlingsleder Skjefstad Andersen sier årets forhandlinger har vært krevende med store og vanskelige spørsmål på dagsorden, men at hun er tilfreds med at man har kommet til enighet uten at oppgjøret går til mekling.

Se ny lønnstabell for Oslo kommune her

Protokollen finner du her