Pensjonistene taper fjerde året på rad

Resultatet av årets trygdeoppgjør viser at pensjonistene taper fjerde året på rad. – Alderspensjonistene kan se for seg en reell inntektsnedgang på 0,2 prosent i år, sier Unios delegasjonsleder, sjeføkonom Erik Orskaug.

Reguleringsregimet gir også tap. Hadde Stortingets intensjon om regulering med gjennomsnitt av lønn- og prisvekst blitt fulgt fra Pensjonsreformens start i 2011, ville en alderspensjonist i dag hatt 4000 kroner mer å rutte med, uttaler Orskaug.

Han utdyper:

– Det er ubegripelig at regjeringen ikke vil regulere pensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. I stedet tviholder regjeringen på at pensjonene skal være 0,75 prosentpoeng under forventet lønnsvekst. Det har pensjonistene tapt 4000 kroner på siden Pensjonsreformen ble innført i 2011.

I årets trygdedrøftinger ser igjen Regjeringen bort fra reguleringsforskriftens mulighet til å ta hensyn til de særlige forholdene ved lønnsutviklingen i 2016. Et samlet krav fra pensjonistorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene om å omgjøre etterreguleringen for året 2016 ble blankt avvist.

– På fjerde året oppfylles ikke Stortingets intensjon om at pensjonistene skal ha halvparten av reallønnsveksten til lønnstakerne, sier Erik Orskaug.

Les Orskaugs notat om trygdedrøftingene 2018 her