Spekter-forhandlingene i gang

I dag gikk startskuddet for årets forhandlinger i Spekter. Unio overleverte i går sine krav i A-forhandlingene. Dermed er startskuddet for Unios 47 200 medlemmer i Spekter gått.

– Unio har forventinger til dette oppgjøret, og vi mener at det er rom for å komme oss i møte, sa forhandlingsleder Eli Gunhild By i Unio Spekter da kravet ble overlevert.

Kravene i A-forhandlingene er for Unios del ikke økonomiske, men handler primært om å legge til rette for lokale forhandlinger og avtale frister for B-delsforhandlinger i de ulike virksomhetene som ikke er helseforetak. Eventuelle lokale forhandlinger i helseforetakene avtales senere.

Dette er medlemstallene i de ulike forbundene i Spekters virksomheter

 • Norsk Sykepleierforbund (38 709)
 • Norsk Radiografforbund (2 520)
 • Norsk Fysioterapeutforbund (1 607)
 • Forskerforbundet (1 401)
 • Utdanningsforbundet (1 100)
 • Akademikerforbundet (797)
 • Norsk Ergoterapeutforbund (670)
 • Det norske maskinistforbund (301)
 • Presteforeningen (73)
 • Bibliotekarforbundet (19)
 • Det Norske Diakonforbund (7)