Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad, i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.

– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.

Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst.

– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.

Her er krav 1 fra Unio stat

Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.

Praktiske opplysninger

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er midnatt 30. april.
Forhandlingsleder for Unio stat er Petter Aaslestad.
Infoansvarlig for Unio stat: Signy Svendsen, mobil 905 06 133.

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360.000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.

Unio stat – forbundsvise medlemstall per 1.1.18

Politiets Fellesforbund, 13 407
Forskerforbundet, 13 157
Utdanningsforbundet, 2 163
Norsk Sykepleierforbund, 1 553
Akademikerforbundet, 970
Skatterevisorenes Forening, 455
Norsk Fysioterapeutforbund, 240
Norsk Ergoterapeutforbund, 190
Bibliotekarforbundet, 163
Presteforeningen, 62
Det norske maskinistforbund, 48
Norsk Radiografforbund, 8
Det norske Diakonforbund, 5

Totalt: 32 421