TBUs endelige rapport for 2018

I dag la Det tekniske beregningsutvalget (TBU) fram sin rapport før lønnsoppgjøret.

TBU avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene. I dag kom den som gir grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018, og som gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen (inkludert en prisprognose for inneværende år) og utviklingen i konkurranseevnen.

– Vi ser nå at det går bedre i økonomien, og at industrien er tilbake på sporet. Med de rekrutteringsutfordringene vi ser for mange av våre grupper i offentlig sektor, må vi kreve en ramme på 3-tallet, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til rapporten.

Her kan du lese Unios korte oppsummering av TBU-rapporten