Hva er arbeidstid og fritid – Høyesterett skal avgjøre

Unio arrangerte i dag et frokostmøte der spørsmålet som ble stilt var følgende: Reisetid – fritid eller arbeidstid? Møtets foranledning er at Høyesterett i begynnelse av mai har en aktuell sak til vurdering.

– Mange av våre medlemmer opplever at skillet mellom arbeidstid og fritid blir uklart. Dette går ofte på bekostning av arbeidstakernes behov for hvile og vern, og et behov for forutsigbarhet når det gjelder arbeidstid og fritid, sa Unio-leder Ragnhild Lied i sin åpning.

Saken, som skal opp i Høyesterett, handler om en polititjenestemann fra Sogn og Fjordane, som med Politiets Fellesforbund som partshjelp, gikk til sak mot staten i 2014. Bakgrunnen var politidistriktets og Politidirektoratets fortolkning av statens reisebestemmelser og politiets arbeidstidsreglement.

Les bakgrunnen for saken

Politiets Fellesforbund tapte saken i Lagmannsretten, og har med støtte fra Unio anket saken videre til Høyesterett.
I mellomtida har EFTA-domstolen fastslått i en rådgivende uttalelse at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.

Mer informasjon om EFTA-uttalelsen

Det er advokatene Merete Furesund og Tore Lerheim fra advokatfirmaet Homble Olsby som har kjørt saken på vegne av Politiets Fellesforbund. Under frokostseminaret gikk de i sin presentasjon grundig gjennom dommen i Lagmannsretten, uttalelsen fra EFTA-domstolen, og veien videre.

– Vi har bedre kort på hånda nå enn da vi var i Lagmannsretten, slo advokat Merete Furesund fast.

Her er presentasjonen til advokatene