Tidligpensjonstillegg for årskullene 1963–1970

Ifølge avtalen om offentlig tjenestepensjon, gis det et tidligpensjonstillegg, kalt «overgangstillegg», til årskullene 1963-1970. Dette er de første åtte årskullene som får ny, livsvarig AFP istedenfor dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning.

Les mer om denne delen av avtalen her